“สวทช.” ร่วมทุนจัดตั้งบริษัท รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยเซลล์และยีนบำบัด

Exclusive สุขภาพ

(7 เม.ย.64) ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รอง ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า สวทช. บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกลุ่มพันธมิตรนักลงทุน นักวิจัย ได้ร่วมลงทุนในบริษัท เจเนพูติก ไบโอ จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซลล์และยีนบำบัดในการรักษาผู้ป่วย โดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Chimeric antigen receptor (CAR) T-cell ที่ได้มีการยื่นจดสิทธิบัตรแล้ว เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวต่อไปในอนาคตและเป็นรายแรกของประเทศไทย ทั้งนี้ การร่วมลงทุนมีจุดประสงค์ให้เกิดการนำผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

รอง ผอ.สวทช.กล่าวต่อว่า การร่วมทุนจัดตั้งบริษัทเป็นผลมาจากการที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหา-วิทยาลัยมหิดล โดย ศ.นพ. สุรเดช หงส์อิง และคณะ ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาและกุมารเวชได้ศึกษาค้นคว้าการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือด โรคธาลัสซีเมีย โดยได้ขอรับทุนวิจัยจากหลายแหล่งทุน เช่น สวทช. และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ เป็นต้น เพื่อทำการศึกษาค้นคว้าต่อเนื่อง จนกระทั่งเกิดผลสำเร็จในการคิดค้นการรักษาด้วยเซลล์และยีนบำบัดในผู้ป่วย ธาลัส-ซีเมียและมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยในอันดับแรกจากนี้จะผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซลล์และยีนบำบัด (CAR T-cell) สำหรับการรักษาโรคมะเร็งที่เกี่ยวกับเลือดเป็นเจ้าแรกของประเทศไทย.

แหล่งข่าว https://www.thairath.co.th/news/local/2064964