ยอดทรงตัว! “ชลบุรี”ติดโควิดรายใหม่ 395 ราย

สุขภาพ

ชลบุรี- ยอดผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ เริ่มทรงตัว พบอีก 395 ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 7 ราย ส่วนใหญ่ติดจากสถานที่ทำงาน -ในครอบครัว

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 395 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่มาจาก 1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 21 ราย สะสม 547 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 123 ราย 2. CLUSTER บริษัท อิมานากะ (ไทยแลนด์) จำกัด อ.ศรีราชา 5 ราย สะสม 8 ราย 3. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 14 ราย 4. บุคลากรทางการแพทย์ 7 ราย 5. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 3 ราย ดังนี้(5.1 จังหวัดขอนแก่น 1 ราย,5.2 จังหวัดนครราชสีมา 1 ราย,5.3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ราย) 6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน(6.1 ในครอบครัว 92 ราย,6.2 จากสถานที่ทำงาน 68 ราย,6.3 บุคคลใกล้ชิด 17 ราย,6.4 ร่วมวงสังสรรค์ 3 ราย) 7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 16 ราย 8. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 149 ราย

ณ วันที่ 22 มกราคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,840,184 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 6,260 คน ปอดอักเสบ 24 ราย ใส่ท่อหายใจ 2 ราย และเสียชีวิต 5 ราย ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 96,671 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 392,218 คน รวม 488,889 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 295 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีน 7,369 คน ปอดอักเสบ 18 ราย ใส่ท่อหายใจ 7 ราย และเสียชีวิต 8 ราย

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 1 ราย (ไม่พบประวัติการรับวัคซีน) และพบผู้ป่วยปอดอับเสบ รายใหม่ 4 ราย (ไม่พบประวัติการรับวัคซีนสองราย) การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาศที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

ขณะนี้มีการระบาดที่พัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอเมืองชลบุรี และมีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทรีทาวน์ ซอยบัวขาวพัทยา อำเภอบางละมุง และร้านอาหารจำหน่ายสุราถนนลงหาดบางแสน หาดวอนนภา อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นในเขตพัทยา ขอให้ผู้ที่เข้าไปในบริเวณตลาดทรีทาวน์ พัทยา ร้านอาหารจำหน่ายสุรา ในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมือง หรือไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้ตรวจ ATK ทุกคน 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

บัวแก้ว ปัดข่าว “เกาหลีใต้” เปิดรับแรงงานไทยเข้าทำงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
กต. พร้อมเปิดลงทะเบียนTest & Go 1 ก.พ.นี้
สำหรับผู้เดินทางกลับจากภูมิลำเนา ให้ตรวจ ATK 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

ขณะนี้พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการสุ่มตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ มากขึ้น ซึ่งจะมีการระบาดที่รวดเร็ว ขอให้ทุกท่านเคร่งครัดในมาตรการ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มสังสรรค์

ร้านอาหารจำหน่ายสุราในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขตอำเภอเมืองชลบุรี ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน สำหรับอำเภออื่นๆ ให้ตรวจ ATK ในร้านที่ลูกค้ามากกว่า 100 คน หรือค่อนข้างแออัด

สถานประกอบการ คัดกรองพนักงานก่อนเปิดกิจการหลังเทศกาลปีใหม่ ด้วย ATK และต้องปฏิบัติตามมาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินกิจการของสถานประกอบการเนื่องด้วยเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนมีการระบาดอย่างรวดเร็ว

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ

อ้างอิง
https://www.posttoday.com